NASA Kampanya

Tüm dünyada öğrencilerin fen bilimlerine ilgisini ve başarısını arttırmak için çalışmalar yapılıyor. Tıpkı ABD’deki gibi… Sihirli Küre/Magic Planet, NASA’nin da ilk tercihi!

“Gençlere dünyamızı öğretme amacıyla Sihirli Küre/Magic Planet gibi yenilikçi ve çekici bir yol sunduğu için NASA’ya teşekkür ederim.” Barack Obama, ABD Başkanı (Educate to Innovate Campain) http://www.whitehouse.gov/the-press-office/president-obama-launches-educate-innovate-campaign-excellence-science-technology-en